A. Inledning

Startsida: Samisk kulturförståelse i vården
Kurs: Kultur och identitet
Bok: A. Inledning
Utskrivet av: Guest user
Datum: måndag, 27 maj 2024, 15:07

Innehållsförteckning

A. Inledning


Foto: Carl Johan Utsi


Normer och värderingar i olika kulturer förändras över tid och i mötet med andra kulturer.  Historiskt sett har de beteenden som bidraget till samhällets överlevnad utvecklats till en stark norm. 


I detta kapitel får du grundläggande kunskap om:

  • samiska normer och värderingar
  • kulturella uttryck
  • vad detta betyder i mötet med patienten