A. Inledning

A. Inledning

Många samer beskriver att rasism och diskriminering är något som tillhör deras vardag. Dessa erfarenheter kan inverka på förtroende, alliansbyggande och samtal med samiska patienter. Det är därför viktigt att behandlare har kännedom om samers erfarenheter av kolonialism, rasism och diskriminering. 


I detta kapitel får du grundläggande kunskap om: 

  • olika former av våld 
  • rasism, diskriminering och internalisering
  • vad detta betyder i mötet med den samiska patienten
I filmen berättar Ol-Jóhan Sikku om kolonisering som en form av diskriminering: