A. Inledning

A. Inledning

Många av de problem som samer upplever i mötet med vården har sin grund i Sveriges koloniala historia. Det kan till exempel handla om att vårdpersonal vet för lite om samisk kultur. 


Samernas historia behöver synliggöras eftersom den till stora delar inte är berättad. Hur historien återberättas beror på vem som har makt att definiera och tolka viktiga händelser. Att icke-samiska forskare har haft makt att tolka och återberätta händelser, som har betydelse för det samiska folket, är en del av Sveriges koloniala historia och påverkar samer som lever idag.


I detta kapitel får du grundläggande kunskap om: 

  • kolonisering av mark och kultur
  • rasbiologi
  • tvångsförflyttningar
  • nomadskolorna
  • koloniseringens effekter på kultur och språk

Saila-Marie Gråik är renskötare och har egen erfarenhet av att vara patient i den svenska vården. I filmen förklarar hon varför historiska händelser har betydelse för vårdmötet.