D. Känsla av utanförskap

Splittring bland samer

1. D. Känsla av utanförskap

En effekt av Sveriges koloniala politik är att samerna som folk har splittrats. Många samer har genom rennäringslagen och Sveriges segregerande politik tvingats lämna sin samiska identitet. Föräldrar har på grund av egna negativa erfarenheter valt att inte föra det samiska språket vidare till sina barn. I vissa landsändar har också koloniseringen pågått under en längre tid och fått större konsekvenser. 


Detta har skapat splittring bland samer. Forskning har pekat på de svårigheter som personer med begränsad tillgång till samiska markörer kan ha i sitt personliga identitetsskapande, men också i mötet med andra samer.  Andra samer kan mena att man inte är "en riktig same".


I filmen berättar Josefina Skerk om det utanförskap som en del kan uppleva :