H. Traditionell medicin och egenvård

Flera sätt att få råd, hjälp och behandling

1. F. Traditionell medicin och egenvård

Kvanne-växt i fjällandskap

Traditionell medicin

Samisk traditionell medicin är ett system av behandlingar med rötter i samisk kultur som också kan ha inslag av kristen religiös tradition. Traditionell medicin används vid såväl psykisk ohälsa som vid somatiska besvär. Vid lindrigare åkommor är egenvård vanligt.


Det finns flera sätt att få råd, hjälp och behandling för olika hälsotillstånd. Hur den processen startar påverkas av vilken erfarenhet man har sedan tidigare. För många är det första steget att använda sig av egenvård. Det kan handla om att använda sig av hälso- och sjukvårdens rekommenderade egenvård eller samisk traditionell läkekonst. Ett exempel på en vanlig traditionell läkeväxt är kvanne.                                                                                                                                    Personer med särskilda förmågor

Det är inte ovanligt att samiska patienter har kontakt med en person med särskilda förmågor för att få hjälp med sina åkommor. Dessa personer benämns med många olika namn som till exempel nåajte, gunsttar, hjälpare, läsare eller helbrägdare. Detta är kulturell kunskap som man inte gärna delar med vem som helst. Man vill inte bli sedd på som konstig. I familjen vet man vilka personer som har speciella gåvor och vilken behandling som respektive helare kan bidra med.


I filmen berättar Laila Daerga om förekomsten av egenvård och hjälpare:

  

  


När kontakt tas med vården

Egenvården kan vara omfattande och först om den inte har önskad effekt kontaktas hälso- och sjukvården. Som vårdpersonal kan man då uppfatta att patienten kommer onödigt sent. Det är inte säkert att patienten berättar om den egenvård som vidtagits före vårdbesöket. Det är vanligt att egenvården fortsätter parallellt med att man tar hjälp från hälso- och sjukvården.                


Forskning från Norge visar att samiska patienter vill att hälso- och sjukvårdspersonal ska känna till att traditionell läkekonst är en del av den samiska kulturen. Det är naturligtvis viktigt att vårdpersonal har respekt för patienters och anhörigas tradition och tro.