G. Vad betyder detta i mötet med patienten?

Reflektionsfrågor

1. G. Vad betyder detta i mötet med patienten?

Råd till behandlare 

För behandlare är det viktigt att förstå att tankar kring den egna identiteten kan vara något som den samiska patienten uppfattar som komplicerat. Det kan uppstå rollkonflikter, oförenliga förväntningar och motsägelsefulla reaktioner i spänningsfälten mellan den egna kulturen och majoritetskulturen. Detta kan vara knutet till könsroller eller könsidentitet, att gå emot eller svika släktingar, eller att bryta traditionella handlingsmönster. 


Exempel på frågor som kan behöva lyftas i behandling: 

  • otrygghet kring den egna identiteten
  • sorg över att inte kunna prata samiska
  • upplevelse av att sakna tillhörighet eller acceptans
  • negativa reaktioner från äldre släktingar om man avslöjar att släkten är samisk 
  • upplevelser av att inte bli accepterad som same av majoritetssamhället 

I filmen berättar Saila-Marie Gråik om hur hon har bemötts av vården: 

  

  

 

Reflektionsfrågor

  • När upplever du att din egen okunskap kan bli ett problem i behandlingen av en patient?
  • Hur kan du hantera din okunskap i en sådan situation?
  • Hur medveten är du om vilka antaganden du gör om en patient, till exempel
    antaganden om att du och patienten delar samma kultur?