A. Inledning

A. Inledning

Som anställd inom vårdsektorn kan det vara av vikt att känna till något om hur hälsa definieras i samisk kultur, liksom hur hälsan skiljer sig åt mellan samisk och icke-samisk befolkning. Inom samisk kultur återfinns också en omfattande kulturell tradition av egenvård som det kan vara bra att ha viss kännedom om.


I detta kapitel får du grundläggande kunskap om: 

  • hälsans dimensioner 
  • vad vi vet idag om samers hälsa och ohälsa 
  • traditionell medicin och egenvård
  • vad detta innebär för dig som arbetar inom hälso- och sjukvårdenFoto: Carl Johan Utsi