B. Hälsans dimensioner

Materiell, social och andlig/mental dimension

1. B. Urfolket samerna

Hur hälsa definieras varierar mellan olika kulturer. En samisk definition av hälsa skiljer sig till vissa delar från en västerländsk definition, samtidigt som den har likheter med andra urfolks sätt att definiera hälsa. Samer ser sig som en naturlig del av ett evigt kretslopp, där individen tillsammans med sitt folk är bärare av historia, nutid och framtid.


Sametinget har i sitt hälsopolitiska program beskrivit hur hälsa hos samer påverkar och påverkas av en materiell, social och en mental eller andlig dimension. Brister inom någon av dimensionerna riskerar att leda till ohälsa, även om olika aspekter är viktigare för olika individer. Som har framgått av föregående kapitel kan till exempel bristande tillgång till samiska markörer, eller hot mot land och vatten, leda till ohälsa. 


Tre överlappande cirklar beskriver hälsans materiella, sociala och andliga dimensioner.