I. Vad betyder detta i mötet med patienten?

Hur möter du den samiska patienten i arbetet?

1. G. Vad betyder detta i mötet med patienten?

Reflektionsfrågor

Forskning visar att samer har lägre förtroende för vården än icke-samer. Hur kan ni inom er verksamhet förbättra tillgängligheten för samiska patienter? Det kan handla om till exempel telefontider, öppettider eller bemötande.

Traditionell medicin förekommer inom samisk kultur. För dig som vårdpersonal är det viktigt att visa respekt för denna del av den samiska kulturen. I vilka situationer kan du som vårdpersonal behöva veta om patienten använder sig av läkeväxter?