D. Tvångskristnandet

Förbjuden jojk och brända trummor

1. D. Tvångskristnandet

Länge levde den traditionella samiska religionen sida vid sida med kristendomen, men från och med 1600-talet gick kungamaktens strävan att erövra områdena i norr hand i hand med försöken att också kristna samerna. Kristnandet av samerna innebar bland annat att jojken förbjöds och att spåtrummor brändes. Jojk och trummor var viktiga i den tidiga samiska tron för att få kontakt med andevärlden. Kyrkan förbjöd jojken och trummorna samlades in och brändes. 


Prästerna angrep också förhållandet till de döda förfäderna. I det samiska samhället var de döda förfäderna en viktig del av familjen. Prästers angrepp på denna föreställning var därmed ett stort ingrepp i den samiska kulturen. En viktig del av familjen ansågs plötsligt inte existera.


Under de senaste åren har Svenska kyrkan inlett en försoningsprocess med det samiska folket. Detta har bland annat resulterat i en vitbok där kyrkans historiska oförrätter mot det samiska folket förs fram i ljuset.