G. Vad betyder detta i mötet med patienten?

Reflektionsfrågor

1. G. Vad betyder detta i mötet med patienten?

De historiska övergrepp som beskrivits i kapitlet kan vara en del av den samiska patientens historia. Historiska övergrepp mot samer ligger inte längre bort än att det kan ha hänt din patient eller dennes släktingar. Forskning visar att upplevda trauman riskerar att föras vidare genom generationerna och påverka även människor som föds och växer upp långt senare. Ett tydligt exempel kan vara misstro mot svenska samhällsinstitutionerna.


Reflektionsfråga

Vad kan du och din arbetsplats göra för att stärka förtroendet för vården bland samer?I filmerna berättar Josefina Skerk och Sylvia Sparrock om vilka konsekvenser historiska övergrepp kan ha för samer idag: