A. Inledning

A. Inledning

Välkommen till en e-utbildning i samisk kulturförståelse! Här får du lära dig mer om samers rättigheter, kultur och historia. I de två sista kapitlen fokuserar vi särskilt på hälsa, bemötande och kommunikation i regional och kommunal hälso- och sjukvård. 


I filmen berättar Saila-Marie Gråik om varför vården behöver samisk kulturförståelse.

  

  


Samerna är ett urfolk i Sverige. Det innebär att samer har särskilda kulturella rättigheter som är av betydelse för hälso- och sjukvården. Dessutom omfattas samerna naturligtvis av hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen, som bland annat säger att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vad innebär en vård på lika villkor för det samiska folket?


I det första kapitlet får du grundläggande kunskap om:

  • urfolket samerna
  • nationell lagstiftning och urfolksdeklarationen
  • vad detta innebär för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården
I filmen berättar Sofia Kling om  hälso- och sjukvårdens åtaganden: