E. Vad betyder detta i mötet med patienten?

Reflektionsfrågor

1. Vad betyder detta i mötet med patienten?

Samer vittnar om att många i Sverige har ganska låg kunskap om samer och om samisk kultur. Att man inte vet så mycket kan ha olika orsaker, men att genomgå denna utbildning är ett bra steg för att lära sig mer. Det är rimligt att vårdpersonal har grundläggande kunskap om samisk kultur, inte minst om man arbetar på samiskt förvaltningsområde. 


Nedan följer ett antal frågor om samisk närvaro i din region eller kommun. Kan du besvara frågorna?  


  • Arbetar du inom samiskt förvaltningsområde?
  • Vet du hur många samebyar det finns inom din kommun eller region? Vet du namnet på samebyarna?
  • Vet du om det finns någon sameförening eller samisk institution i ditt närområde?
  • Känner du till vilket eller vilka samiska språk som pratas i din region?
  • Vet du hur du ska göra för att anlita en samisk tolk eller översättare? Finns rutiner för detta på din arbetsplats?
  • Finns beredskap och rutiner för att möta önskemål från patienter eller anhöriga att använda samiska?

Kunde du besvara frågorna? Bra jobbat!

Kände du dig osäker? På Samiskt informationscentrums hemsida finns bra information om samer och samisk kultur. Om du är osäker kring rutiner kan det vara en bra idé att ta upp frågan på en arbetsplatsträff.Foto: Sara Rönnberg


Reflektionsfråga

Hälso- och sjukvårdslagen talar om god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vad kan det specifikt betyda för den samiska patienten?