D. Kunskap och tradition

Jojken, maten, näringarna

1. D. Kunskap och tradition

Jojken 

Jojken betyder mycket för många samer. Den är ett unikt kulturuttryck och innehåller både berättelser och känslouttryck, som ansiktsuttryck och gester. Den är ett sätt att kommunicera genom melodi, ord och stavelser. I jojken uttrycks en känsla eller ett minne. Man jojkar och levandegör en person, ett djur eller en plats. Kända jojkartister är bland andra Jon Henrik Fjällgren, Sofia Jannok, Mari Boine och Simon Marainen.


I filmen berättar Simon Issát Marainen om jojkens betydelse och funktion:

  

   


Traditionell mat

Traditionell samisk mat kan sammanfattas som kött, fisk, örter och bär. Maträtterna varierar över de samiska områdena och i olika familjer, men det finns många likheter. Kvanne, torta och fjällsyra är exempel på örter som används som både smaksättare i kosten och medicinalväxter. Saltning, rökning och torkning är traditionella sätt att bevara kött och fisk.  Av färskt blod görs palt, plättar och korv. Blodet kan också torkas och på så sätt förvaras under många år. 


Äldre samer kan vara ovana vid svensk mat. För att undvika undernäring är det därför viktigt att vård och omsorg kan servera traditionell samisk mat.Samiska näringar

Samiska näringar är näringar som grundas i samisk kunskap och tradition. Renskötsel, jakt, fiske och slöjd är traditionella näringar. Turism, design, mathantverk och media är exempel på  nya näringar. Foto: Carl Johan Utsi, Lotta Omma